Polisi cwcis

Diweddarwyd: 29 Hydref 2018

Mae InLink Limited (“InLinkUK”, "ni" ac “ein”) yn gwmni corfforedig yn Lloegr gyda swyddfa gofrestredig yn Met Building, 22 Percy Street, London, England W1T 2BU. Rhif y cwmni yw 09977808.

Cyflwyniad

Gallwn ddefnyddio cwcis a thechnolegau tebyg i gefnogi gweithredu’r gwasanaethau byddwn yn darparu drwy unedau InLink (“Gwasanaethau”). Mae hynny yn ein helpu i gynnal y Gwasanaethau yn fwy effeithlon a monitro perfformiad ein proses gofrestru.

Beth yw cwcis?

Gallwn gasglu gwybodaeth wrth ddefnyddio “cwcis”, sef ffeiliau data bach a osodir gan wefannau ar ddisg caled eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol, neu ein llechen. Gallwn ddefnyddio cwcis sesiwn (sy’n darfod pan fyddwch yn cau’r porwr) a chwcis parhaus (sy’n aros ar y cyfrifiadur neu ddyfais symudol tan y dilëir nhw).

Caniatâd i ddefnyddio cwcis

Mae hysbysiad ar dudalen gofrestru InLinkUK sy’n darparu linc i’r Polisi Cwcis hwn. Os byddwch yn defnyddio’r Gwasanaethau, neu’n parhau i gofrestru ar ôl gweld yr hysbysiad hwn, byddwch yn rhoi caniatâd i’n defnydd o gwcis at y dibenion a ddisgrifir yn y Polisi Cwcis hwn.

Cwcis byddwn yn defnyddio

Bydd ein Gwasanaethau yn defnyddio’r cwcis dilynol at y dibenion a bennir isod:

Math Diben
Cwcis dadansoddi & perfformiad ar eich dyfais Defnyddir cwcis sesiwn a pharhaus i gasglu gwybodaeth am draffig i’n tudalennau cofrestru. Ni fydd yr wybodaeth a gesglir yn adnabod unrhyw ymwelydd unigol a byddwn yn agregu’r wybodaeth er mwyn ei gwneud yn anhysbys. Mae’n cynnwys nifer yr ymwelwyr â’n tudalen gofrestru, y gwefannau a’u cyfeiriodd at ein tudalen gofrestru, y tudalennau yr ymwelwyd â nhw yn ystod ein proses gofrestru, yr amser pan ymwelwyd â’n tudalennau cofrestru, os byddant wedi ymweld â’r tudalennau cofrestru o’r blaen, gwybodaeth dechnegol yn gysylltiedig â’r porwr a’r ddyfais a ddefnyddiwyd, a manylion eraill tebyg. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i gynnal ein Gwasanaethau yn fwy effeithlon ac er monitro perfformiad ein proses gofrestru.
Cwcis dadansoddi & perfformiad ar InLink Defnyddir cwcis sesiwn a pharhaus i gasglu gwybodaeth am draffig ar lechen InLink. Ni fydd yr wybodaeth a gesglir yn adnabod unrhyw ymwelydd unigol a byddwn yn agregu’r wybodaeth er mwyn ei gwneud yn anhysbys. Bydd yn cynnwys nifer yr ymwelwyr â’n llechen, y teils bydd defnyddwyr yn ymweld â nhw, yr amser pan ymwelwyd â’n tudalennau cofrestru, a manylion eraill tebyg. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i gynnal ein Gwasanaethau yn fwy effeithlon ac er monitro perfformiad ein llechen.

Cwcis trydydd partïon

O bryd i’w gilydd, gall ein Gwasanaethau gynnwys linciau i ac o wefannau rhwydweithiau partneriaid, hysbysebwyr a chwmnïau cyswllt. Nid yw’r Polisi Cwcis hwn yn trafod cwcis a ddefnyddir gan drydydd partïon o’r fath ac ni fyddwn yn derbyn cyfrifoldeb neu atebolrwydd am ddefnydd o gwcis ar y gwefannau hynny.

Anablu cwcis

Gallwch ddileu neu wrthod cwcis wrth ddefnyddio ein botwm “Edit Cookies” neu drwy osodiadau eich porwr. Er mwyn dileu neu wrthod cwcis drwy eich porwr, dilynwch gyfarwyddiadau eich porwr (fel arfer o fewn “settings”, neu adnoddau “help” “tools” neu “edit”). Bydd llawer o’r porwyr wedi’u gosod i dderbyn cwcis tan i chi newid eich gosodiadau.

Mae manylion pellach, yn cynnwys sut i weld y cwcis ar eich cyfrifiadur neu ddyfais symudol a sut i’w rheoli neu ddileu yn www.allaboutcookies.org a www.youronlinechoices.com/uk.

Cysylltu

Os byddwch am gysylltu â ni mewn cysylltiad â’r Polisi Cwcis hwn ysgrifennwch at The Privacy Officer, InLinkUK, Met Building, 22 Percy Street, London, England, W1T 2BU neu anfonwch ebost at privacy_officer@inlinkuk.com.

Os bydd gwrthdaro rhwng fersiwn Cymraeg y Polisi Cwcis hwn a’r Fersiwn Saesneg, bydd y Fersiwn Saesneg yn drech.

  Cysylltu â ni

Ymholiadau Cyffredinol

hello@inlinkuk.com

Hysbysebu ar Link

advertise@inlinkuk.com

Cymorth InLink: Ebost

help@inlinkuk.com

Cymorth InLink: Ffôn

0800 3890917